Законодательство Украины об утилизации опасных отходов

1.Закон України «Про відходи» № 187 від 05.03.1998 р.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/187/98-вр


2.Постанова КМУ «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми» р. № 118 від 18.02.2016р.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/118-2016-%D0%BF


3.Класифікатор відходів ДК 005-96,затверджений наказом Держстандарту України №89 від 29.02.1996 р.

http://plast.vn.ua/DK005-96.html


4.Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» № 1264-XII від 25.06.1991 р.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1264-12


5.Постанова КМУ «Про затвердження Положення про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів» № 1120 від 13.07.2000 р.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1120-2000-п


6.«Перелік небезпечних властивостей та інструкцій щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням N 165 від 16.10.2000 р.

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0770-00″